Notis Dari Setiausaha Agung Berkenaan Dengan Persidangan Perwakilan Tiga-Tahunan KDCA Ke-14

KENYATAAN DARIPADA SETIAUSAHA AGUNG KDCA

 

Kepada:

Semua Pengerusi Cawangan KDCA

Semua Presiden/Pengerusi Ahli Sekumpulan KDCA

Semua Pengerusi Penyelaras Ahli Bebas (Unattached Member) KDCA

Semua Pengerusi Badan Penyelaras Daerah KDCA

Semua Ahli Jawatankuasa Pusat KDCA

Dimaklumkan bahawa Persidangan Perwakilan Tiga-Tahunan KDCA Ke-14 yag akan diadakan seperti ketetapan yang berikut:-

Tarikh:  3hb-4hb November 2018

Tempat: Dewan Hongkod Koisaan, Penampang.

Masa: 8.00am - 5.00pm

Perhubungan: Zandi Munam Charles & Zandi Maureen Sharon Inoh

Telefon: 088-713696 / 713337                Fax: 088-713350

Dengan ini, bersama-sama dikemukakan laporan seperti berikut untuk rujukan dan simpanan pihak tuan/puan.:-

  1. Agenda Persidangan Perwakilan Tiga-Tahunan KDCA Ke-14
  2. Minit Mesyuarat Persidangan Perwakilan Tiga-Tahunan KDCA Ke-13
  3. Laporan Setiausaha Agung
  4. Penyata Kewangan KDCA yang telah diaudit bagi tahun 2015, 2016 dan 2017
  5. Usul-usul yang akan dibentangkan pada Persidangan Perwakilan Tiga-Tahunan KDCA Ke-14

 
Back