Mesyuarat Agung Tahunan Ke-7 2011 Koperasi Koisaan Berhad.
10 Sep 2011
Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan seperti yang disebut di atas akan diadakan pada:
Tarikh???????????? : ? ? ? ? ? 14hb September 2011 (Rabu)
Tempat ????????? :?????????? Annex, Hongkod Koisaan, Penampang.
Masa ???????????? : ? ? ? ? ? 7.00 p.m ?(Pendaftaran mulai jam 6.00 p.m.)
?Agenda Mesyuarat Agung Tahunan tersebut adalah seperti berikut:-?
 1. Melantik Pengerusi Tetap Mesyuarat Agung Tahunan & dua orang Setiausaha sementara.
 2. Penetapan Kuorum Mesyuarat Agung Tahunan.
 3. Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-6 (2010) yang lalu.
 4. Menimbang dan menerima Laporan Anggota Lembaga Koperasi bagi 2010/2011.
 5. Menimbang & menerima Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman bagi tahun 2010.
 6. Menimbang & menerima pandangan Ketua Pendaftar Koperasi ke atas akaun teraudit bagi 2010.
 7. Menimbang dan menerima Penyata Kewangan teraudit Koperasi bagi tempoh berakhir 31/12/2010.
 8. Menimbang dan meluluskan Belanjawan bagi tahun 2012.
 9. Menetapkan had maksima keterhutangan Koperasi bagi tahun 2012
 10. Menimbang & meluluskan apa-apa cadangan pindaan kepada Undang-Undang Kecil Koperasi.
 11. Melantik suatu panel yang sekurang-kurangnya terdiri daripada 2 Firma sebagai Juruaudit Luar Koperasi bagi 2011/2012.
 12. Memilih 4 orang Anggota Lembaga Koperasi bagi mengisi kekosongan jawatan oleh Anggota Lembaga yang telah mengosongkan jawatan secara bergilir.
 13. Melantik sebuah Jawatankuasa yang terdiri daripada 6 orang anggota biasa dan 4 orang anggota Lembaga termasuk Pengerusi untuk menentusahkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke-7 (2011).
 14. Menimbang & meluluskan usul-usul daripada anggota (jika ada)
 15. Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Anggota Lembaga.