Notis Dari Setiausaha Agung Berkenaan Dengan Persidangan Perwakilan Tiga-Tahunan KDCA Ke-15

KENYATAAN DARIPADA SETIAUSAHA AGUNG KDCA 

Kepada:

Semua Pengerusi Cawangan KDCA
Semua Pengerusi Ahli Sekumpulan KDCA
Semua Pengerusi Penyelaras Ahli Bebas (Unattached Member) KDCA
Semua Pengerusi Badan Penyelaras Daerah KDCA
Semua Ahli Jawatankuasa Pusat KDCA
 

Dimaklumkan bahawa Persidangan Perwakilan Tiga-Tahunan KDCA Ke-14 yang akan diadakan seperti ketetapan yang berikut:-

Tarikh:  19hb-20hb Mac 2022
Tempat: Hongkod Koisaan KDCA, Penampang.
Perhubungan: Zandi Angeline Boilis, Zandi Munam Charles @ Zandi Maureen Sharon Inoh
Telefon: 088-713696 / 713337                Fax: 088-713350                Email: kdcahq@gmail.com
 

Dengan ini, bersama-sama dikemukakan laporan seperti berikut untuk rujukan dan simpanan pihak tuan/puan.:-

1. Agenda Persidangan Perwakilan Tiga-Tahunan KDCA Ke-15
2. Minit Mesyuarat Persidangan Perwakilan Tiga-Tahunan KDCA Ke-14
3. Laporan Setiausaha Agung bagi sesi 2018-2021
4. Penyata Kewangan KDCA yang telah diaudit bagi tahun 2018, 2019 dan 2020
5. Usul-usul yang akan dibentangkan pada Persidangan Perwakilan Tiga-Tahunan KDCA Ke-15
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Back