NUNUK RAGANG AND HUGUAN SIOU ANNIVERSARY 2008
13 Jun 2008
The Nunuk Ragang Visit year 2008 will be held on the 4th & 5th of July 2008 at the Nunuk Ragang Monument, Kg Tompios in Ranau District. Every year, the organising committee headed by Dr Othman Minudin expect a big turnout for the visit and the ceremony to celebrate the 24th anniversary of Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan as the Kadazandusun Huguan Siou. Among the programs for the two days event will be the Nunuk Ragang Adventurer Challenge which comes in running, cycling and rafting along the Liwogu River; the Rombituon Nunuk Ragang (talentime competition) and the main Installation Ceremony of Huguan siou. A souvenir programme book will be published to commemorate the occasion. KDCA seek the kindness and generous cooperation from members of the Kadazandusun community to advertise their businesses and personal greetings in conjunction with this occasion. For further details about this event, please contact KDCA Headquarters at 088-713696.
PERSIDANGAN DELEGASI TIGA-TAHUNAN KDCA KE-11 PADA 11-12 OKT 2008
13 Jun 2008
Kepada: Semua Pengerusi Cawangan KDCA Semua pengerusi Ahli Sekumpulan KDCA Pengerusi Penyelaras Ahli Persendirian KDCA Semua Pengerusi Badan Penyelaras Daerah KDCA Semua Ahli Jawatankuasa Pusat KDCA Sila maklum bahawa Persidangan Delegasi Tiga-Tahunan KDCA Ke-11, akan diadakan pada 11-12 Oktober 2008 untuk menyelesaikan Agenda seperti berikut: Agenda Persidangan
  1. Menerima laporan kerja Ahli Jawatankuasa KDCA Pusat.
  2. Menerima laporan kewangan Bendahari Agung dan Akaun-Akaun KDCA yang telah diodit.
  3. Memilih Ahli-Ahli Jawatankuasa KDCA Pusat bagi Penggal akan datang.
  4. Persidangan perkara-perkara lain yang sah diterima mengikut kaedah perlembagaan KDCA.
Justeru itu, semua Cawangan KDCA dan Badan Penyelaras Ahli KDCA (Unattached KDCA Members) adalah dinasihatkan supaya mengadakan mesyuarat Agung Tiga-Tahunan masing-masing dengan segera supaya semua laporan dapat sampai ke ibu pejabat KDCA. Ketetapan yang diluluskan oleh Jawatankuasa KDCA Pusat berkenaan dengan Persidangan Perwakilan KDCA Ke-11: Sila maklum bahawa berikut adalah beberapa ketetapan yang diluluskan oleh Jawatankuasa KDCA Pusat berkenaan dengan Persidangan Perwakilan KDCA Ke-11:
  1. Tahun taksiran tunggakan yuran keahlian akan bermula pada tahun 2004. Untuk kelayakan menyertai sepenuhnya dalam Persidangan Perwakilan KDCA Ke-11, ahli-ahli cawangan KDCA hendaklah menyelesaikan pembayaran yuran bagi tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008.
  2. Cawangan-Cawangan KDCA yang ingin meminta kehadiran wakil daripada KDCA Pusat semasa mengadakan MesyuaratAgung Tahunan boleh mengemukakan permintaan secara bertulis kepada Setiausaha Agung KDCA.
  3. Bagi kelayakan cawangan KDCA untuk menyertai sepenuhnya dalam Persidangan Perwakilan Ke-11 ini, semua borang yang [berkenaan] hendaklah disempurnakan dan dikelmbalikan sebelum atau tepat pada 31 Mei 2008 ke Ibu Pejabat KDCA, Hongkod Koisaan Penampang.
Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi Ibu Pejabat KDCA [No.Tel: 088-713696] Arahan George D.B. Aludah, JP Setaiusaha Agung