Pictures from Sugandoi Nite 2006 KDCAKV
07 May 2006
Terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam menjayakan Sodop Sugandoi KDCAKV 2006 dengan sangat gemilang. Tahniah juga kepada Tati Suzy yang telah berjaya menjadi juara Sugandoi Kaamatan peringkat KDCA Klang Valley. Gambar-gambar Sugandoi Nite 2006 boleh dilihat di http://sugandoi.bambooborneo.com Kopivosian. KDCA Klang Valley