Official Language

PERJANJIAN PERISYTIHARAN BAHASA KADAZANDUSUN
SEBAGAI BAHASA RASMI
DI ANTARA
KADAZANDUSUN CULTURAL ASSOCIATION
DAN
UNITED SABAH DUSUN ASSOCIATION

PERJANJIAN PERISYTIHARAN ini dibuat pada 24 bulan JANUARI, tahun 1995 di antara Ahli Majlis Tertinggi KADAZANDUSUN CULTURAL ASSOCIATION dan Ahli Majlis Tertinggi UNITED SABAH DUSUN ASSOCIATION, dua pertubuhan yang masing-masing didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966 iaitu Bil. SAB 356 beralamat di KM 6, Jalan Penampang, W.D.T. NO. 39, 89509 Penampang bagi Kadazan Dusun Cultural Association (Selepas ini disebut KDCA) sebagai pihak pertama dan Bil. SAB 119 beralamat di Tingkat 1, Lot 7, Blok A, Sinsuran Complex bagi United Sabah Dusun Association (Selepas ini disebut USDA) sebagai pihak kedua.

Bahawasanya, KDCA dan USDA, dengan penuh sedar dan keinsafan telah bersetuju mengenai perkara-perkara yang tertera di dalam Perjanjian Perisytiharan di bawah ini:

1. KDCA dan USDA adalah dengan ini bersetuju bahawa:
i. Bahasa KADAZANDUSUN adalah bahasa rasmi bagi kedua-dua pertubuhan KDCA dan USDA;
ii. Bahasa KADAZANDUSUN adalah bahasa yang dipakai dalam penulisan dan pertuturan di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa ibunda (POL) tersebut, dan
iii. Bahasa KADAZANDUSUN adalah bahasa yang dipakai oleh semua etnik Kadazan Dusun tanpa menyekat penggunaan dialek-dialek tempatan yang lain.

2. KDCA san USDA dengan ini bersetuju:
i. Bahasa KADAZANDUSUN dipelihara dan dikembangkan bersama untuk manfaat semua kaum di Malaysia, yang berminat mempelajari Bahasa KADAZANDUSUN.
ii. Tanggungjawab bersama untuk mengembangkan Bahasa KADAZANDUSUN di peringkat tempatan, kebangsaan dan antarabangsa, khususnya kepada mereka yang ingin mempelajari dan mengkaji Bahasa KADAZANDUSUN.

PERJANJIAN PERISYTIHARAN ini dibuat oleh KDCA dan USDA dengan disaksikan oleh mereka yang mewakili kedua-dua pihak, seperti yang bertandatangan di bawah ini:

Ditandatangani oleh: Ditandatangani oleh:
Presiden KDCA

[SIGNED]
HS DK. JOSEPH PAIRIN DK. KITINGAN
Tarikh: 24-1-1995
Presiden USDA

[SIGNED]
DK. MARK KODING
Tarikh: 24-1-1995
   
Dengan disaksikan oleh: Dengan disaksikan oleh:
[SIGNED]
DK. WILFRED M. BUMBURING
SETIAUSAHA AGUNG
[SIGNED]
RAYMOND BOIN TOMBUNG
SETIAUSAHA AGUNG
   

Official Dialect

PERISYTIHARAN PERSETUJUAN
DIALEK BUNDULIWAN SEBAGAI DIALEK ASAS PEMIAWAIAN DAN PEMBAKUAN BAHASA KADAZANDUSUN
DI ANTARA
KADAZANDUSUN CULTURAL ASSOCIATION
DAN
UNITED SABAH DUSUN ASSOCIATION

BAHAWASANYA Jawatankausa Majlis Perunding Bahasa Kadazandusun (MPBK), yang telah dibentuk di antara Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah (KOISAAN) dan Persatuan Dusun Sabah (USDA), pada hari ini 11 bulan April, 1995 dengan ini bersetuju:-:

1. Menggunakan Dialek BUNDULIWAN sebagai dialek asas pemiawaian dan pembakuan Bahasa Kadazandusun dalam penulisan dan pertuturan di dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Ibunda Pelajar [Pupil’s Own Language (POL)].
2. Dialek BUNDULIWAN akan terus diperkayakan oleh dialek-dialek lain yang terdapat di dalam rumpun Bahasa KADAZANDUSUNIK dan PAITANIK.
3. Untuk mengemaskinikan perkembangan Bahasa KADAZANDUSUN, satu badan perunding yang dipanggil MAJLIS PERUNDING BAHASA KADAZANDUSUN SABAH (MPBK) dibentuk berfungsi sebagai sebuah badan rujukan di dalam aspek-aspek ejaan, penggunaan perkataan yang piawai, penerapan perkataan-perkataan dari dialek-dialek lain di dalam rumpun Bahasa KADAZANDUSUNIK, PAITANIK dan bahasa-bahasa asing ke dalam Bahasa KADAZANDUSUN.

PERISYTIHARAN PERSETUJUAN ini dibuat berasaskan faktor-faktor berikut:-
1. Pada umumnya, dialek BUNDULIWAN, sebagai dialek asas dalam pembentukan Bahasa KADAZANDUSUN, menerima kurang bantahan, jika dibandingkan dengan dialek-dialek yang lain, dari wakil-wakil kumpulan utama etnik berdialek KADAZANDUSUNIK dan PAITANIK, yang hadir di dalam simposium “Towards standardisation of Kadazan Language” yang telah diadakan di Hotel Perkasa, Kundasang pada 1hb Januari, 1989.
2. Dialek Bunduliwan telah dikenalpasti oleh pakar-pakar penyelidik Bahasa, khususnya Summer institute of Linguistic (SIL) sebagai dialek yang mempunyai “Intelligibiliti” yang tertinggi di antara dialek-dialek yang terdapat di dalam rumpun Bahasa Kadazandusunik dan Paitanik.
3. Dari segi geografikal, dialek BUNDULIWAN diguna dan ditutur dengan lebih meluas oleh kalangan Multi-Etnik Kadazandusunik dan Paitanik, jika dibandingkan dengan dialek-dialek yang lain, khususnya di daerah Apin-Apin, Bundu Tuhan, Inanam, Kota Belud, Kota Marudu, Keningau, Kinarut, Kiulu, Kundasang, Lingkabau, Menggatal, Paitan, Ranau, Sook, Tambunan, Tamparuli, Telipok, Telupid, Tongod, Tuaran, Ulu Kinabatangan, Ulu Penampang dan Ulu Papar.
  Kejayaan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Kadazandusun di sekolah-sekolah sebagai Bahasa Ibunda Pelajar, adalah bergantung kepada banyaknya permohonan (tidak kurang lima belas ibubapa pelajar) supaya bahasa itu diajar di sesebuah sekolah. Oleh yang demikian, penggunaan dan pertuturan dengan dialek-dialek BUNDULIWAN yang lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan dialek-dialek lain dalam rumpun bahasa Kadazandusunik dan Paitanik, sekurang-kurangnya akan dapat membantu menjamin kejayaan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Kadazandusun.

PERJANJIAN PERISYTIHARAN ini dibuat oleh KDCA dan USDA dengan disaksikan oleh mereka yang mewakili kedua-dua pihak, seperti yang bertandatangan di bawah ini:

Ditandatangani oleh: Ditandatangani oleh:
Presiden KDCA

[SIGNED]
HS DK. JOSEPH PAIRIN DK. KITINGAN
Tarikh: 11-4-1995
Presiden USDA

[SIGNED]
DK. MARK KODING
Tarikh: 11-4-1995
   
Dengan disaksikan oleh: Dengan disaksikan oleh:
[SIGNED]
BENEDICT TOPIN
SETIAUSAHA AGUNG KDCA
[SIGNED]
RAYMOND BOIN TOMBUNG
SETIAUSAHA AGUNG KDCA